Informace o nás

Cíl

Toto sdružení si klade za cíl vytvořit prostor pro všechny, kteří chtějí pozitivně, přímo a především aktivně řešit otázky a situace, které přirozeně přináší výchova a vzdělávání dětí.

Klub je založen na osobní aktivitě a potřebě členů pozitivně ovlivňovat výchovu a vzdělávání svých dětí s vědomím, že je to základní úkol každého zodpovědného rodiče. Chceme společně hledat cesty k úspěchu s tím, že je vždy co zlepšovat.

Klub není místem pro pouhou pasivní a nekonstruktivní výměnu informací, bez osobní snahy věc aktivně měnit.
 

Potřeby, na které chceme reagovat

potřeby rodičů školních dětí:

sdílet informace o průběhu školního vzdělávání

získávat informace o možnostech školního vzdělávání

spolupracovat v rámci možností na aktivitách školy

potřeby školy:

komunikovat lépe s rodiči žáků

získávat rodiče pro aktivní účast na dění ve škole a mimo školu

spolupracovat s dalšími jedinci a organizacemi
 

Principy práce Klubu

Sdílení - vytvářet prostor pro sdílení podnětů, nápadů a jejich realizaci

Informovanost - vytvářet prostor k získávání informací o školství, výchově a vzdělávání, přispět k lepší orientaci v základních zákonných normách a pravidlech školství obecně

Spolupráce a partnerství - vytvářet prostor pro hledání způsobů smysluplné spolupráce mezi rodiči navzájem a také mezi rodiči a školou - vytvářet prostředí pro partnerství mezi školou a rodinou

Motivace - motivovat k osobní aktivitě ve výchově a vzdělávání dětí

Zodpovědnost - učit se prezentovat své postoje a přijímat zodpovědnost za své názory


Za tým Klubu rodičů Králíky


Jiří Švanda, Martin Hejkrlík a Petr Appl

Proč zrovna Klub rodičů?

Milí čtenáři, rádi bychom vám napsali pár řádek o chystané iniciativě, která se jmenuje Klub rodičů. Možná se ptáte, co to je a k čemu je to dobré.

Začneme od začátku. Jsme tři tatínci, a každý z nás (spolu s našimi drahými manželkami) vychováváme tři nezbedné děti. Jsou chvíle radostí, ale i starostí, zvláště s tím, jak se postupně z našich dříve maličkých dětí stávají školáci.  Děti postupně mají víc a více povinností, řeší své první konflikty v kolektivu dětí, své obavy, strachy i radosti a očekávání. V tom všem si uvědomujeme, že se potřebujeme zajímat o výchovu a vzdělání svých dětí na základní škole. Že nemůžeme pouze pasivně očekávat, že „škola za nás všechno vyřeší“.

Proto jsme se rozhodli iniciovat vznik klubu rodičů, obdobu dříve existujícího SRPŠ (sdružení rodičů a přátel školy). V  tomto klubu chceme být nejenom my tři, ale chceme dát příležitost vám, ostatním rodičům, sdílet se spolu s námi se svými radostmi a starostmi, které každý z nás máme s našimi školou povinnými ratolestmi. Vnímáme, že vzájemná podpora je velmi důležitá a sdílená starost se nese mnohem lépe. Máme mnoho nápadů, co by se dalo v tomto klubu dělat, například bychom rádi pořádali besedy s odborníky na výchovu a vzdělávání dětí. Dále chceme debatovat nad tím, jak my jako rodiče můžeme být sebevědomými a konstruktivními partnery škole, kteří jsou spíše než kritiky těmi, kteří škole nabízejí pomocnou ruku a  spolupráci na společných aktivitách školy a rodin. Chceme rozvíjet a realizovat nápady, jak naši společnou práci ve výchově a vzdělávání našich dětí dělat co nejlépe.

Proto hledáme rodiče, kteří do tohoto projektu půjdou s námi a sami budou přinášet své nápady a postřehy. Máme na výběr: buď zůstaneme z různých důvodů v pasivitě a lhostejnosti, nebo aktivně začneme pro naše děti a naši základní školu sami něco dělat. My sami jsme si vybrali tu druhou možnost.

Výše naleznete základní body fungování klubu rodičů.

Historie projektu

Klub zahájil svoji činnost v roce 2013. Po prvních pracovních schůzkách přípravného týmu ve složení J. Švanda, P. Appl a M. Hejkrlík proběhlo v pondělí 3. června 2013 první setkání Klubu rodičů, kterého se zúčastnilo 14 rodičů.

A proč zrovna Klub rodičů?