Dokumenty

Stanovy Stanovy spolku Klub rodičů Králíky z.s.pdf (81,1 kB)

Výsledky "Dotazníku pro rodiče 2013" - V ýsledky s úvodem  a Prezentace ze setkání 20.2.2014

Pracovní koncepce "Klubu rodičů Králíky" - zde

Přehled konzultačních hodin učitelů Gymnázia a základní školy Králíky - zde