5 MINUT PRO VAŠE DĚTI - Dotazník pro rodiče žáků naší školy

31.10.2013 20:38

Vážení rodiče žáků králické základní školy,

obracíme se na Vás jménem „Klubu rodičů“ a také jménem členů školské rady zvolených za rodiče. Po prvním setkání „Klubu rodičů“, které se uskutečnilo v červnu, bylo jasné, že by bylo dobré zmapovat názory a podněty větší skupiny rodičů. Umožní to zaměřit se na ta nejaktuálnější témata a celkově vytyčit směr prvního snažení prozatím neformálního uskupení „Klubu rodičů“.

Pro začátek jsme připravili dotazník, do kterého jsme vybrali otázky, které se týkají výměny informací mezi školou a rodiči a materiálního vybavení školy, doplněné o volný prostor k vyjádření jakéhokoli názoru či podnětu.

Chtěli bychom tedy poprosit Vás rodiče, abyste si našli 5 minut a pomohli nám určit další směřování aktivit v „Klubu rodičů“, ale i na jednání Školské rady. Mohli bychom tak najít další způsoby, jak podpořit naši králickou školu a rozvoj vzdělávání našich dětí.

Za „Klub rodičů“

Jiří Švanda, Martin Hejkrlík a Petr Appl

Odkaz na dotazník