Beseda o Hejného metodě

19.10.2015 08:08

Zveme vás na besedu s paní učitelkou Mgr. Martinou Grusouvou, která využívá Hejného metodu ve výuce matematiky na prvním stupni. Beseda se koná ve čtvrtek 22. 10. od 15 hodin v MC EMMA (bývalé gymnázium). Plakát Beseda22102015.pdf . Více o Hejného metodě www.h-mat.cz/hejneho-metoda.